?

Log in

No account? Create an account
Sergio Ĥlutĉin — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Sergio Ĥlutĉin

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Библиотека открытых ресурсов Интернет [Apr. 29th, 2014|12:19 am]
Sergio Ĥlutĉin
Originally posted by al391 at Библиотека открытых ресурсов Интернет

т

 Электронная Интернет библиотека IQlib.ru – электронные учебники и учебные пособия

 Российская Государственная библиотека
 Российская национальная библиотека
 Государственная публичная научно-техническая библиотека России
 Public.Ru - публичная интернет-библиотека
 Vbooks.ru - библиотека онлайн vbooks.ru
 Lib.students.ru - Студенческая библиотека lib.students.ru
 Научная библиотека Санкт-Петербургского Государственного Университета
 Электронная библиотека бесплатных электронных книг по бизнесу, финансам
 Библиотека Конгресса США
 Библиотека Мошкова
 Библиотека Е.Пескина
 Букинист (Поисковая система "Букинист" предназначена для поиска книг и других электронных текстов, имеющихся в свободном доступе в Интернет)  
 Чернильница
 Библиотека Российского Государственного Гуманитарного университета
 Библиотека ЮНЕСКО
 Поиск книг Google

linkpost comment

(no subject) [Mar. 15th, 2010|09:33 pm]
Sergio Ĥlutĉin

Помощник криэйтора


Помощник криэйтора У меня был кризис жанра, я не мог придумать слоган для компании. Поэтому за меня это сделал робот:

Весна: отредактируй Снегурочку.


Криэйтор, помоги себе.


linkpost comment

(no subject) [Jul. 1st, 2009|08:55 pm]
Sergio Ĥlutĉin
28a de majo estis naskiĝtago de mia filino Anastasia, ni veturis al la rivereto Kondurĉa. Sabla bordo, pina arbaro.Ĉiuj fotoj
link1 comment|post comment

OpenOffice - treege stulta programo [Mar. 14th, 2008|09:59 pm]
Sergio Ĥlutĉin
Mi ensalutas dufoje per unu konto ĉe unu komputilo de diversaj lokoj, malfermas du malsamajn dokumentojn de du malsamaj lokoj, la dua malfermiĝas sur la unua ekrano kune kun la unua
linkpost comment

Parkujo post du tagoj de neĝado [Jan. 25th, 2008|08:39 pm]
Sergio Ĥlutĉin

najbaroj

mia aŭto
linkpost comment

Karlsruhe, vaporlokomotivo [Oct. 2nd, 2007|03:57 am]
Sergio Ĥlutĉin
Parko en Karlsruhe, junio, 2005

linkpost comment

Posted using LJ Talk (http://www.livejournal.com/chat/)... [Sep. 7th, 2007|06:29 pm]
Sergio Ĥlutĉin
http://www.jamendo.com/get/track/id/track/audio/play/40623 aŭskultu de la temploko 5:44
linkpost comment

En struta bredejo [May. 15th, 2007|01:12 pm]
Sergio Ĥlutĉin
[Current Location |Samara gubernio, la vilaĝo Sirejka]

Apud Samaro en la vilaĝo Sirejka unu familio bredas strutojn, kaj ni venis por ekskursi.

 

La maskuloj havas nigran korpon. La femaloj estas brunaj. Estis 2 femaloj kaj 4 maskuloj.

 

Struto havas nur 2 fingrojn ĉe kruro.Strutido elŝeliĝas kilograma kaj tre rapide kreskas. Ĉi tio estas duonjaraj strutidoj.

Strutoj ne timas froston, povas promeni sur neĝo sed sur glacio ili povas rompi kruron.
link1 comment|post comment

Voĉlegilo kaj tujmesaĝilo [Aug. 13th, 2006|09:38 pm]
Sergio Ĥlutĉin
Mi proponas la metodon por igi komputilon voĉparoli per voĉlegilo eSpeak ĉiun tekston aperanta en tujmesaĝilo gajim.
Tio ne estas universala metodo, nur mia amuzo.
Post instalado de eSpeak kaj gajim ŝanĝu la pitonan dosieron de gajim "/usr/share/gajim/src/conversation_textview.py" sekvamaniere:
Post la lineo:
import locale
Enmetu:
import os

Post la lineo:
self.print_real_text(text, text_tags, name)
Enmetu:
os.system("espeak -v eo '" + text.replace('\'','\'\\\'\'').replace('ĉ','cx').replace('ŭ','ux').replace('ŝ','sx').replace('ĥ','hx').replace('ĝ','gx').replace('ĵ','jx') + "'")

Relanĉu gajim kaj jen ricevu la voĉbabileman tujmesaĝilon :)
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]